メインメニュー
ブックマーク

MÔ HÌNH CÁ MẬP (SHARK PATTERN) LÀ GÌ?

このトピックの投稿一覧へ

なし MÔ HÌNH CÁ MẬP (SHARK PATTERN) LÀ GÌ?

msg# 1
depth:
0
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2021-10-19 15:58
xysoom  長老   投稿数: 836
MÔ HÌNH CÁ MẬP (SHARK PATTERN) LÀ GÌ?


Mô hình Cá mập là mô hình giá hình thành trước xu hướng đảo chiều, là một trong những mô hình Harmonic mới được Scott Carney phát hiện vào năm 2011 nhưng đã được áp dụng rộng rãi trong giao dịch. Mô hình Cá mập có các đường dốc bên ngoài và phần lõm nông ở giữa tạo thành một biểu đồ trông giống như một chiếc vây lưng cá mập.To get more news about shark pattern harmonic, you can visit wikifx.com official website.
 Trong các mô hình Harmonic WikiFX đã đăng tải bao gồm các mô hình Gartley, Con dơi, Con cua, Con bướm thì đỉnh thứ hai trong mô hình giá tăng và đáy thứ hai trong mô hình giá giảm giá luôn thấp/cao hơn mô hình đầu tiên. Tuy nhiên, trong mô hình Cá mập giá tăng, đỉnh thứ hai lại cao hơn đỉnh thứ nhất. Hơn hết, mô hình Cá mập có tỷ lệ 113% khi kết hợp Fibonacci với lý thuyết sóng Elliott
 Cách nhận biết mô hình Cá mập (Shark Pattern)
 Mô hình Shark bao gồm năm điểm: 0, X, A, B, C. Ngoài ra, điểm kết thúc của chân B kết thúc trên sóng X. Nó kéo dài đến mức tối thiểu là 1,13 và tối đa là 1,618 tỷ lệ Fibonacci.
 Một mô hình Cá mập cần phải đáp ứng ba quy tắc sau:
 AB = đường lui giữa 1,13 - 1,618 FE của chân XA
 BC = kéo dài đến 113% FE của chân 0X
 CD = Đặt mục tiêu là 50% FR đoạn BC
 Các loại mô hình Cá mập (Shark Pattern)
 1. Mô hình Cá mập tăng giá (Bullish Shark Pattern)
Xác định trên biểu đồ điểm bắt đầu 0, có thể là bất kỳ điểm dao động cao hoặc thấp nào trên biểu đồ.
 Khi nhà đầu tư đã xác định được điểm cao/thấp đầu tiên của mình, nhà đầu tư chỉ cần theo dõi các chuyển động của sóng dao động thị trường.
 Nhà đầu tư cần có 4 điểm hoặc 4 điểm cao/thấp liên kết với nhau và tạo thành chiến lược mô hình Con cua hài hòa. Mỗi chân xoay phải được xác nhận và tuân theo tỷ lệ Fibonacci ngoại hối của mô hình Cá mập.
 2. Mua tại Điểm D, điểm này phải thỏa mãn yêu cầu CD=1,13 của chân OX
Mức thoái lui D đến X có thể nằm trong khoảng 0,886 - 1,13. Nhưng nhà đầu tư nên thực hiện các giao dịch bằng cách sử dụng phần mở rộng 1.13 là lý tưởng nhất.
 Mô hình Cá mập có một số đặc điểm chung với mô hình Con cua vì sóng D là một chuyển động giá mạnh vì cả 2 mô hình đều là mô hình Harmonic.
 3. Đặt Stop loss (Dừng lỗ)
Mức stop loss (dừng lỗ) ban đầu nên ở mức 1.150 Fibonacci mở rộng của XA và khi thị trường bắt đầu di chuyển về mức giá chốt lời đầu tiên của chúng tôi, nó sẽ được di chuyển khi kết thúc chặng D.
 Đó là nơi hợp lý để ẩn lệnh cắt lỗ của nhà đầu tư bởi vì bất kỳ sự phá vỡ nào bên dưới sẽ tự động làm mất hiệu lực của các yêu cầu Fibonacci đối với mô hình Cá mập.
 Ưu điểm lớn nhất của giao dịch theo mô hình Cá mập là yêu cầu sử dụng lệnh cắt lỗ rất chặt chẽ, giúp các nhà đầu tư muốn giảm thiểu thua lỗ và tối đa hóa lợi nhuận.
 4. Take profit (Chốt lời) nhiều lần: TP1 = 50% CD Fibonacci thoái lui; TP2 = C đu lên cao.
Do sự phức tạp và cấu trúc giá của mô hình Cá mập, chúng ta sẽ có hai vùng chốt lời.
 · Đầu tiên, Vùng TP nằm ở chân xoay của CD thoái lui Fibonacci 50% và mức thoái lui 100% đối với TP thứ hai.
· Lý do sử dụng hai vùng TP là vì về bản chất, mô hình Cá mập có thể hình thành mô hình 5-0 và khi đạt đến điểm D, nó có thể đảo ngược. Tuy nhiên, mô hình Cá mập có thể là một mô hình đảo chiều. và đó là lý do tại sao chúng tôi đang sử dụng làm mục tiêu thứ hai là tỷ lệ Fibonacci 100%.
投票数:0 平均点:0.00
返信する

この投稿に返信する

題名
ゲスト名   :
投稿本文

投稿ツリー

  条件検索へ